Theme Name: NuovoWP Theme URI: http://itamoz.ir Description: SEO & Digital Agency WordPress Theme Author: Esmet Author URI: http://itamoz.ir Version: 1.0.5 Text Domain: محمد رضا اخباری License: GNU General Public License License URI: licence/GPL.txt CSS changes can be made in files in the /assets/css/ folder. This is a placeholder file required by WordPress, so do not delete it. */ پشتیبانی سرور | تلفن سانترال | طراحی شبکه | دوربین مداربسته | نصب سرور

پشتیبانی سرور | تلفن سانترال | طراحی شبکه | دوربین مداربسته | نصب سرور

طراحی و پشتیبانی شبکه و سرور و همچنین دوربین مداربسته و تلفن سانترال

پشتیبانی سرور | تلفن سانترال | طراحی شبکه | دوربین مداربسته | نصب سرور

طراحی و پشتیبانی شبکه و سرور و همچنین دوربین مداربسته و تلفن سانترال

پشتیبانی سرور | تلفن سانترال | طراحی شبکه | دوربین مداربسته | نصب سرور

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 09121176451

http://itamoz.ir
https://seoprimal.com

مراجعه کنید

طبقه بندی موضوعی

ups چیست

۲۶
مهر

ups چیست

ups چیست

و در چه زمان و چه جایی کاربرد دارد و همچنین اصطلاحات در این زمینه را در این مطلب برای شما جمع اوری شده است

به غیرازمداراصلی ups ،دیگرمولفه اصلی آن باتری است که انرژی لازم را برای استفاده وسیله ای که تحت پوشش ups قرارمیگیرد فراهم میسازد.

اندازه باتری برای تعیین اندازه ups ازهرچیزدیگری مهمتراست.

همچنین اندازه باتری متناسب با انرژی ذخیره شده در ups و بنابراین زمانی است که ups میتواند یک بارمشخص را تحت پوشش قراردهد.

اکثرباتریهایی که در ups استفاده میشوند مشابه باتریهایی هستند که دراتومبیلها مورد استفاده قرارمیگیرند

یعنی باتریهای سربی –اسیدی ۱۲ ولت، اگرچه تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد.

باتریهای اتومبیل نیروی الکتریسیته را با استفاده ازواکنش اسیدسولفوریک بر روی صفحات سربی که درمایع معلق است تولید میکنند،

به همین دلیل به آنها باتریهای ” معلق درمایع” میگویند.

این قبیل باتریها برای استفاده در ups مناسب نیستند زیرا این امکان وجود دارد که اسید ازمحفظه باتری به بیرون نشت کند

وهمچنین هنگام شارژباتری ممکن است گازهیدروژن قابل اشتعال تولید شود که دریک محیط بسته میتواند خطرناک باشد.به همین خاطر،

 

باتریهای ups ازنوع مخصوصی هستند :

باتریهای سربی-اسیدی با دریچه تنظیم شده.

این باتریها برای جلوگیری از هرگونه احتمال فرارهیدروژن یا نشتی اسید، کاملاً بسته شده اند.

برای کاهش بیشتراحتمال نشتی، اسید با لایه هایی از نمد یا فیبر پوشانده شده است که آنرا سرجای خود نگاه دارد.

این باتریها مزایای بسیاری نسبت به باتریهای سنتی معلق درمایع دارند

ازجمله اینکه براحتی میتوان آنها را درمسافتهای طولانی حمل ونقل کرد زیرا درمقابل نشتی محافظت شده اند

درحالیکه باتریهای سنتی معلق درمایع بعنوان یک ماده خطرناک و ریسک پذیردرنظرگرفته میشوند.

تنها نقطه منفی باتریهای ups اینست که قیمت آنها در ظرفیتهای مشابه دو یا سه برابرازباتریهای معمولی بیشتر است.

تمام باتریها برحسب ولتاژنامی (برحسب ولت) وظرفیتشان (برحسب آمپر- ساعت) طبقه بندی میشوند.

یک آمپر- ساعت معرف مقدارانرژی لازم برای فراهم کردن یک آمپرجریان درزمان یک ساعت با ولتاژ معین میباشد.

مقدارآمپر- ساعت بیشترمعرف ظرفیت بیشتر باتری میباشد.

(دربروشوراکثر ups ها درمورد ظرفیت آمپر- ساعت باتری مستقیماً بحث نشده است

ولی ممکن است در برگه مشخصات آن،اطلاعات دقیق تری درمورد آن یافت شود).
بنابراین بعنوان مثال:

یک باتری ۱۷ آمپر– ساعت ۱۲ ولت میتواند یک بار۱۷ آمپری و ۱۲ ولتی را به مدت

یک ساعت ویا یک بار یک آمپری ۱۲ ولتی را بمدت ۱۷ ساعت پوشش دهد (تئوری) .

ولی درعمل، ظرفیت یک باتری به این بستگی دارد که شما با چه سرعتی از آن جریان بکشید .

بنابراین، بیان اینکه ظرفیت یک باتری ، مقدار آمپر- ساعت مشخصی است به این معنا است که آن ظرفیت با نرخ تخلیه مشخصی اندازه گیری شده است.

مثلاً :

باتری که ظرفیتش ۲۰ آمپر– ساعت است اگر با نرخ یک آمپردرهرساعت تخلیه شود،

اگرهمان باتری با نرخ ۵ آمپردرساعت تخلیه شود ممکن است ظرفیت آن فقط ۱۸ آمپر- ساعت باشد.

معنای این حرف آنست که باریک آمپری برای ۲۰ ساعت ولی بار پنج آمپری تنها برای ۳ ساعت( و نه ۴ ساعت) تحت پوشش واقع میشوند.

این یک نکته مهم در مورد زمان پشتیبانی میباشد

قیمت ups

نکته:
بعضی ازups ها دارای مجموعه باتریهای قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسیار سودمند میباشد.

شما میتوانید با استفاده ازیک کانکتورمخصوص روی ups وقابلیت اضافه کردن

یک یا چند مجموعه باتری که توسط فروشنده ارائه میشود به ظرفیت باتریهای خود اضافه کنید.


از آنجاییکه عملکرد باتری بر روی واکنشهای شیمیایی استواراست تمام باتریها بالاخره از کار خواهند افتاد.

بسیاری ازups های خوب این شرایط را بااندازه گیری ولتاژ باتری که درحال شارژ است درک میکنند،

بعضی دیگرازups ها این شرایط را زمانی که در حال تست کردن خود هستند متوجه میشوند.

درطی زمان، ولتاژ باتری وهمچنین ظرفیت آن ،زمانی که پر است کاهش می یابد وتوانایی آن برای حفاظت از وسایل شما کم میشود.

خوشبختانه بیشتر ups های جدید دارای باتریهای قابل تعویض توسط مصرف کننده، زمانی که ups مشغول کار است میباشند.

( باتریهای قابل تعویض)
هرچه شما بهتر ازباتری مراقبت کنید، عمر آن افزایش می یابد.

باتریهای سربی- اسیدی را بهتر است که پر نگاهداریم وآنها را تاجایی که ممکن است دیر به دیر پر وخالی کنیم.

درشرایط عادی استفاده از یک ups ، باتری توسط شارژر داخلی پر نگاه داشته میشود

وظرفیت باتری بندرت کاهش می یابد که این برای افزایش عمرباتری ایده آل است.
مهم است که وقتی شما از ups با انرژی باتری استفاده میکنید

وعلامت هشدار مبنی بر اینکه باتری تقریباً خالی شده است را دریافت میدارید

به آن علامت توجه کنید و باتری را درحداقل زمان ممکن دوباره شارژ کنید.

قیمت ups

معمولاً یک ups باتری خود را بطور کامل تخلیه نمیکند زیرا دراینصورت عمر باتری کاهش خواهد یافت.
هرگز توجه کرده اید که اگر اتومبیل شما روشن نشود معمولاً در یک صبح سرد زمستانی خواهد بود؟

علت این امر جدا از مکانیزمهای اتومبیل که احتمالاً در اثر سرما تنبل شده اند اینست

که ظرفیت باتری و همچنین ولتاژ، هر دودراثر سرما کاهش می یابند.

Ups شما باید در دمای اتاق استفاده ونگاهداری شود.

اگرups درجای سردی نگاهداری میشده است قبل از استفاده از آن بمدت ۲۴ ساعت آنرا در دمای اتاق قراردهید

تا از نظر دمایی با محیط به تطابق برسد.


توجه :

 به مشخصات UPS دقت کنید.

هرگز ups و باتری را دردمایی کمتر از آنچه سازنده تعیین کرده است

قرار ندهید بخصوص اگر باتری خالی باشد زیرا ممکن است خراب شود.
بعنوان آخرین مطلب، بخاطرداشته باشید که وقتی یک ups نو رابرای اولین بار به برق میزنید،

چندساعت طول میکشد تا باتری آن شارژشود.

دراین مدت ups احتمالاً مشکلات برق شهر را برطرف میکند ولی اگر برق برود ممکن است با مشکل مواجه شویم .

اخطار:

باتریهای سربی- اسیدی خطرناک هستند،

حتی آنهایی که پوشش دار باشند ،هنگام استفاده ازآنها به نکات زیرتوجه کنید:

باتری را در معرض شوک های فیزیکی قرار ندهید.

به آنها نباید ضربه شدید وارد نمود یا از جایی پرت کرد زیرا ممکن است باعث نشتی و خرابی گردد.
به دلیل وجود موادشیمیایی خطرناک، این باتریها باید بطرزمناسبی بازیافت شوند.

آنها را درسطلهای زباله خانگی نیندازید.
هرگز هیچ باتری را درآتش نیندازید زیرا احتمال انفجار وجود دارد.
اتصال کوتاه یک باتری با وصل کردن مستقیم دو ترمینال آن به یکدیگر در حالی که هیچ باری ازآن گرفته نشده است

ممکن است باعث افزایش میزان گرما و حتی انفجار شود.

همیشه ازپوششهای پلاستیکی برای پوشاندن قطبهای باتری درهنگام کاربا آن، استفاده کنید.

دقت کنید که چیزهایی مانند جواهرآلات و یا هر چیزی که بتواند بطورهمزمان با دوقطب باتری اتصال برقرار کند

کنار باتری جا نگذارید، اگرفلزات مستقیماً باهر دوقطب باتری تماس حاصل کنند،

حرارت حاصله ممکن است باعث ذوب آن فلز شود وآن رابه کانکتور باتری بچسباند ودیگر قابل برداشتن از قطب باتری نباشد که این امرباعث بوجود آمدن یک شرایط خطرناک میگردد.

ظرفیت و زمان پشتیبانی:

یکی از مهمترین مشخصات ups ظرفیت آن ودیگری زمان پشتیبانی میباشد.

این دومشخصه به یکدیگر مربوطند ولی مشابه هم نمیباشند.

مهم است که فرق بین این دو رابفهمیم زیرا این اعداد نقش بسیارمهمی را در اندازه قدرت UPS بازی میکنند.

زمان پشتیبانی یک ups تعداد دقایقی است که یک ups میتواند انرژی لازم را ازباتری برای یک سطح بار مشخص فراهم کند.

از آنجا که راه اندازی تعداد بیشتری از تجهیزات نیازمند انرژی بیشتری است که از باتری گرفته شود،

پشتیبانی بار بیشتر، منجر به کاهش این زمان خواهد شد.

یک ups با باتری بزرگتر یا با باتری اضافه شده، زمان پشتیبانی بیشتری را برای یک بار مشخص فراهم خواهد نمود.

زمان پشتیبانی بسیار مهم است زیرابه شما میگوید

که چه مدت نیروی خروجی ups قابل تحصیل است قبل از آنکه انرژی باتری تمام شود.

اکثر سازتدگان ups جدولی تهیه میکنند که زمان پشتیبانی را برای یک مدل خاص بر اساس باری که از آن گرفته میشود نشان میدهد.

در اینجا نمونه این جدول برای یک ups 600 ولت آمپر(۳۶۰ وات) آورده شده است.

Load (VA)
Run Time (minutes
۱۰۰
۴۹
۲۰۰
۲۲
۳۰۰
۱۴
۴۰۰
۹٫۳
۵۰۰
۷٫۲
۶۰۰
۵٫۸

در این جدول زمانهای پشتیبانی برای ۱۰۰،۲۰۰و۴۰۰ ولت آمپربصورت برجسته نشان داده شده است

توجه کنید که وقتی شما میزان بار را دو برابر میکنید،

زمان پشتیبانی نصف نمیشود بلکه بیشتر از نصف کاهش می یابد.

یکی از دلایل اصلی این پدیده اینست که باتریهای سرب-اسیدی وقتی که باربیشتری راتحمل میکنند بسیار سریعتر تخلیه میشوند.

برای توضیح کامل در مورد ظرفیت باتری و تاثیر نرخ تخلیه بر آن،

به بخش بحث در مورد باتری مراجعه نمایید.
پس از نگاه به این نمودار یک سوال طبیعی میتواند

این باشد که اگر اینups یک بار ۲۰۰ ولت-آمپری رابه مدت ۲۲ دقیقه ویک بار ۴۰۰ ولت-آمپری رابه مدت ۹٫۳ دقیقه پشتیبانی میکند، یک بار۸۰۰ ولت-آمپری رابرای چه مدت پشتیبانی خواهد کرد؟
۴ دقیقه؟ ۲ دقیقه؟
متاسفانه پاسخ به این سوال احتمالاً صفر خواهد بود.

این نقطه ایست که مفهوم ظرفیت وارد خواهدشد.

دراین مثال (۶۰۰ VA) ups احتمالاً اندکی بیش از این میزان بار را تحمل خواهد کرد

مانند اینکه اتومبیل شما زمانی که درجه بنزین روی نشانگر”خالی” ایستاد بلافاصله متوقف نخواهد شد

ولی رفتن روی ۸۰۰ ولت-آمپر احتمالاً باعث اضافه بار برای ups خواهد شد

وسبب خاموش شدن ups زمانی که بر روی باتری میرود خواهد شد.

مفهوم ظرفیت ماکزیمم فقط به باتری مربوط نمیشود بلکه

به اجزا ترکیب کننده ups وحتی به سیم بندی آن برای تحمل یک بارمشخص مربوط است.

همچنین ظرفیت یک مفهوم ایمنی نیز میباشد زیرا افزایش جریان مداراز یک حد مشخص خطرناک است.
درحالیکه ظرفیت ups برحسب حداکثر بار نامی آن بیان میشود،

یک حد دیگر نیز باید درنظر گرفته شود.

برای فهمیدن این حد باید فرق بین قدرت ظاهری (نیرویی که بعنوان ورودی به دستگاه داده میشود)

و قدرت واقعی(نیرویی که دستگاه بصورت واقعی مصرف میکند)را بفهمیم.

برای اکثر دستگاههای پیچیده، این دومقدارمساوی نیستند.
نسبت قدرت واقعی به قدرت ظاهری برای هر دستگاه “ضریب قدرت” نامیده میشود.

برای ups های کامپیوترهای خانگی این ضریب حدود ۶۰% میباشد .
باری که یک ups تحمل میکند نمیتواند ازحد قدرت ظاهری آن برحسب ولت-آمپر بیشتر باشد

و همچنین نمیتواند ازحد قدرت واقعی آن بر حسب وات بیشتر باشد.

بسیاری از سازندگان ups حد مشخصی از قدرت واقعی دستگاه بر حسب وات را ارائه نمیکنند

خدمات ups

درعوض فرض میکنند که ضریب قدرت بارمربوطه حدود ۶۰% میباشد.

اگردستگاه شما باری را تحمل میکند که ضریب قدرت آن ۶۰% است

آنگاه قدرت واقعی وظاهری دستگاه یکسان خواهد بود ولی اگرضریب قدرت بار بیش از ۶۰% باشد،

شما نمیتوانید از حد کلی ولت-آمپر استفاده کنید

زیرا مقدار وات مصرفی شما بیش ازحد قدرت واقعی(برحسب وات) میباشد.

اگر این مفاهیم اندکی گیج کننده است، حق با شماست.

توضیح بیشتر به همراه چند مثال در بخش اندازه قدرت UPS آمده است.
بسیاری از انواع مدلهای ups بزرگ امکان افزایش زمان پشتیبانی توسط افزودن مجموعه هایی از باتری راعرضه میکنند.

این واحدهای قابل توسعه بسیار عالی هستند بخصوص در مواردی که شما هنگام

خرید دستگاه از میزان باری که قرار است از ups گرفته شود اطمینان ندارید.

این کار باعث صرفه جویی در پول شما خواهد شد زیرا به جای اینکه شما دو دستگاه ups مستقل خریداری نمایید فقط پول باتری اضافی را خواهید پرداخت.

برای اطلاع از خدمات و پشتیبانی از شبکه و خدمات شبکه و همپنین تعمیر و نصب ups با مشاوره رایگان ما در تماس باشید

 • محمد رضا اخباری

انواع کارت های شبکه در ESXi


آشنایی با کارت‎های شبکه در ماشین مجازی ESXI

زمانی که یک ماشین مجازی را پیکربندی می کنید می توانید کارت های شبکه با نوع های مختلفی به ان اضافه کنید

نوع کارت های شبکه ای که می تواند برای یک ماشین مجازی در دسترس باشد

به فاکتور های زیر بستگی دارد:

۱- نسخه سخت افزار مجازی ماشین مجازی و نسخه هاستی که بر روی ان قرار دارد.
۲- نوع سیستم عامل ماشین مجازی.

ESXi

در نسخه ESXi 5انواع کارت شبکه های زیر پشتیبانی می شوند:

۱- E1000: نسخه شبیه سازی شده از روی کارت شبکه گیگابیت اترنت Intel 82545EMاست

که درایور ان در اکثر سیستم عامل ها از جمله خانواده ویندوز از ویندوز ایکس پی به بالاتر و خانواده لینوکس از نسخه ۲٫۴٫۱۹ به بالاتر وجود دارد.

۲- Vlance: نسخه شبیه سازی شده از کارت شبکه ۱۰ مگابیت AMD 79C970 PCnet32LANCEاست

که درایور های ان در اکثر سیستم عامل ها ۳۲ بیتی به جز سیستم عامل ویندوز ویستا به بالا موجود است

ماشین مجازی که کارت شبکه از نوع Vlanceدارد به سرعت می تواند در شبکه شناسایی شده و استفاده شود.

۳-  Flexible: این نوع کارت شبکه در موقع بوت ماشین مجازی از نوع Vlanceشناسایی می شود

اما بعد از فرایند بوت بسته به درایوری که در ماشین مجازی نصب شده است

می تواند از نوع Vlanceو یا VMXNETشناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد

اگر VMware Toolsبر روی ماشین مجازی نصب شده باشد

این نوع کارت شبکه بعد از فرایند بوت به عنوان یک کارت شبکه از نوع VMXNETشناسایی می شود.

۴-  VMXNET: این نوع کارت شبکه برای کارایی بالا در ماشین مجازی بهینه شده است

و مشابه فیزیکی ندارد به دلیل اینکه تولید کنندگان سیستم عامل درایور های توکار در داخل سیستم عامل برای این نوع کارت شبکه فراهم نمی کنند برای استفاده از این نوع کارت شبکه حتما باید VMware Toolsرا نصب کنید.

۵- VMXNET 2 (Enhanced):این نوع کارت شبکه نسخه بهبود یافته کارت شبکه VMXNETمی باشد

که ویژگی های مورد نیاز شبکه های مدرن را فراهم می کند

از جمله این ویژگی های می توان به Jumbo Framesو Hardware Offloadsاشاره کرد

این نوع کارت شبکه برای بعضی از سیستم عامل ها با میزبانی ESX/ESXi 3.5در دسترس می باشد.

۶-  VMXNET 2: توسط سیستم عامل های زیر پشتیبانی می شود:

نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز سرور ۲۰۰۳ ویرایش های Standard, Enterprise, Datacenter, SmallBusiness, Web
نسخه ۳۲ بیتی ویندوز ایکس پی ویرایش Professional
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی RedHatEnterpriseLinux5.0
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی SUSELinuxEnterpriseServer10
نسخه ۶۴ بیتی RedHatEnterpriseLinux4.0
نسخه ۶۴ بیتی UbuntuLinux

۷- VMXNET 3: این نوع کارت شبکه نسل بعدی کارت شبکه های مجازی هستند

که برای کارایی بالا طراحی شده اند و هیچ نوع وابستگی به کارت شبکه های VMXNETو VMXNET2ندارند. VMXNET 3تمام ویژگی های VMXNET 2را دارا می باشد و چندین ویژگی جدید از جمله IP v6 Offloadsرا دارا می باشند.

VMXNET 3توسط سیستم عامل های زیر پشتیبانی می شود:
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی ویندوز ایکس پی، سون، سرور ۲۰۰۳، ، سرور ۲۰۰۸و سرور ۲۰۰۸ R2
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی Red Hat Enterprise Linux 5.0 و بالاتر
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی SUSE Linux Enterprise Server 10و بالاتر
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی Asianux 3و بالاتر
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی Debian 4
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی Ubuntu 7.04و بالاتر
نسخه ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی Sun Solaris 10 U4و بالاتر

نکات:

۱- Jumbo Framesدر سیستم عامل Solarisبا کارت شبکه های مجازی VMXNET 3پشتیبانی نمی شود.
۲- FTدر ماشین های مجازی با کارت شبکه های مجازی VMXNET 3با میزبانی vSphere 4.0پشتیبانی نمی شود

اما به صورت کامل در vSphere 4.1پشتیبانی می شود

 • محمد رضا اخباری

voip چیست

۲۵
مهر

voip چیست

voip چیست


ویپ مخفف کلمات «Voice over Internet Protocol» و به معنای انتقال صدا در بستر شبکه کامپیوتری یا اینترنت است.

مرکز تلفن PBX چیست؟

PBX مخفف کلمات «Private Branch eXchange» است. دستگاه PBX که به مرکز تلفن سانترال نیز مشهور است

مانند یک مرکز مخابرات کوچک در یک مجموعه قرار می‌گیرد و تماس‌های بین افراد را درون یک اداره یا شرکت برقرار می‌کند.

این دستگاه بعد از دریافت تماس، نسبت به راهنمایی و انتقال تماس‌گیرنده به بخش‌های مختلف اقدام می‌کند.

 

معرفی IP-PBX (سیستم تلفنی ویپ)

مرکز تلفن مبتنی بر ویپ (IP-PBX)، به عنوان نسل جدید ارتباطات تلفنی در حال جایگزینی با سانترال‌های آنالوگ (PBX) مانند پاناسونیک است

و در آینده‌ای نه چندان دور بطور کامل جایگزین آن خواهد شد.

سرویس VoIP در بستر شبکه به شما این امکان را می‌دهد که با کامپیوتر شخصی، تلفن تحت شبکه، تلفن همراه یا تلفن عادی که به رابط ویپ متصل است،

تماس تلفنی برقرار نمایید. همچنین بر روی شبکه وایرلس موجود در شرکت یا اماکن عمومی می‌توانید مکالمه تلفنی انجام دهید.

 

سیستم تلفنی ویپ چگونه کار می‌کند؟

در سامانه تلفنی مبتنی بر ویپ، برقراری تماس تلفنی شما از طریق شبکه داخلی (LAN) و یا اینترنت صورت می‌گیرد.

مرکز تلفن ویپ، کلیه قابلیت‌های سانترال‌های فعلی را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد

و علاوه بر آن امکانات و سرویس‌های متنوع و بسیار گسترده‌ای را فراهم می‌کند.

همانند مرکز تلفن سانترال، خطوط تلفنی مخابرات به دستگاه‌های IP-PBX متصل می‌شوند و به تعداد نامحدود خط داخلی می‌توان تعریف کرد.

مسیر پاسخگویی به تماس ورودی توسط این مرکز برنامه‌ریزی می‌شود.

این مسیر می‌تواند به خط داخلی، پخش صوت، صندوق صوتی، دستگاه فکس، صف تماس و نظایر این هدایت شود.

مرکز تلفن IP-PBX را می‌توان به صورت نرم‌افزاری نیز روی یک کامپیوتر نصب کرد

یا این‌که از سخت‌افزارهایی که ویژه این کار طراحی شده‌اند استفاده کرد.

نرم‌افزارهای مختلفی برای این منظور وجود دارد مانند

استریسک، الستیکس، FreePBX ،FreeSWITCH ،۳CX و … . چون ارتباطات از طریق شبکه کامپیوتری‌ است،

همه اجزای این سیستم تلفنی، مبتنی بر IP هستند یعنی هم مرکز تلفن و هم گوشی‌های تلفن‌ دارای IP هستند.

به همین دلیل گوشی‌های تلفن ویپ را IP-Phone می‌نامند.

مزایای سیستم تلفنی ویپ

سیستم‌های تلفنی ویپ نسبت به مراکز تلفن سانترال، پایداری و انعطاف بیش‌تری دارند.

تلفن‌های معمولی با سیگنال‌های آنالوگ کار می‌کنند و محدودیت‌های زیادی را به همراه دارند

اما سامانه تلفنی ویپ با سیگنال‌های دیجیتال کار می‌کند

و علاوه بر کاربری بسیار آسان‌تر، می‌توانند خدمات بیشتر و کیفیت بالاتری را در اختیار کاربران قرار دهند.

در ادامه با تعدادی از مزایای ویپ آشنا می‌شوید.

– کاهش هزینه‌های مکالمه: امکان برقراری تماس رایگان تحت شبکه بین شعب در داخل یا خارج از کشور

– کاهش هزینه‌های راه‌اندازی، تغییر و نگهداری:

بدون نیاز به کابل‌کشی تلفن، تعریف و جابه‌جایی آسان داخلی‌ها

– برقراری مکالمات و کنفرانس‌های صوتی و تصویری:

امکان ایجاد ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت بالا، بدون در نظر گرفتن بعد مسافت

– دسترسی آسان بدون محدودیت مکانی:

در هر نقطه جغرافیایی که به شبکه و یا اینترنت دسترسی دارید می‌توانید از امکانات ویپ استفاده کنید.

– ظرفیت نامحدود خطوط:

امکان افزایش خطوط تلفن ورودی با کمترین هزینه، افزایش نامحدود شماره‌های داخلی بدون هزینه

– مدیریت متمرکز و آسان:

رابط کاربری تحت وب برای تعریف داخلی‌ها، ایجاد تلفن گویا، صف تماس، صندوق صوتی، گزارش‌گیری از تماس‌ها، راه‌اندازی سرور مجازی فکس و بسیاری قابلیت‌های دیگر.

– استفاده از کامپیوتر و موبایل به عنوان گوشی تلفن ویپ:

امکان برقراری تماس با نصب نرم‌افزار SoftPhone بر روی سیستم عامل

– امکان یکپارچه شدن با زیرساخت سازمان:

سیستم VoIP تنها امکان مکالمه به شما نمی‌دهد.

سیستم VoIP می‌تواند با CRM و بانک‌های اطلاعاتی سازمان شما نیز تعامل داشته باشد.

– راه‌اندازی تلفن‌گویا (IVR):

ایجاد منشی تلفنی هوشمند بر اساس نیاز سازمان و متناسب با شرایط مانند زمان تماس، شماره تلفن مخاطب و …

– سرور فکس:

ارسال و دریافت فکس برای همه افراد و بدون نیاز به دستگاه فکس

– امکان استفاده از بستر شبکه بی‌سیم برای ارتباط تلفنی

– گزارش‌گیری، شنود، ضبط و نظارت بر مکالمات

– توزیع تماس قابل برنامه‌ریزی بین اپراتورها

– صندوق صوتی

کاربردهای سیستم تلفنی ویپ

۱) طراحی تلفن‌گویا (IVR)های پیچیده: سامانه‌های نظرسنجی تلفنی، پرداخت، اطلاع‌رسانی، تلفن‌بانک، رزرو بلیط …

۲) توسعه مراکز تماس پرترافیک

۳) ارتباط سامانه تلفنی و CRM

۴) یکپارچه‌سازی تمام کانال‌های ارتباطی

 

راه‌اندازی سیستم تلفنی ویپ

اگر شما تصمیم به پیاده‌سازی سامانه تلفنی VoIP در سازمان خود دارید،

ابتدا تمامی نیازهای خود را مشخص کنید سپس با در نظر گرفتن هزینه و زمان، مراحل زیر طی نمایید.

۱) اولین قدم،

نصب و راه‌اندازی مرکز تلفن IP-PBX است.

برای این منظور یکی از این دو روش را انتخاب کنید:

– استفاده از یک مرکز تلفن IP-PBX سخت‌افزاری:

نمونه‌های مختلفی از این دستگاه‌ها وجود دارد.

قابلیت‌های آنها در شخصی‌سازی، گزارش‌گیری، ظرفیت خطوط شهری، تعداد داخلی‌ها و ظرفیت تماس هم‌زمان بسیار متفاوت است.

– نصب مرکز تلفن نرم‌افزاری بر روی کامپیوتر:

برای این منظور با توجه به حجم تماس‌های سازمان باید رایانه یا سرور مناسبی را انتخاب کنید.

سرور می‌تواند فیزیکی یا مجازی باشد. نرم‌افزارهای مختلفی برای این منظور وجود دارند از جمله استریسک، الستیکس و فری‌پی‌بی‌ایکس و …

۲) قدم دوم،

پیکربندی سرور IP-PBX است مانند تنظیم خطوط شهری، داخلی‌ها، IVR‌ و سایر نیازها.

برای اتصال خط شهری به IP-PBX می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

– گیت‌وی (VoIP Gateway): گیت‌وی با ظرفیت مناسب خریداری کنید.

خطوط شهری را به گیت‌وی وصل کنید و گیت‌وی را از طریق شبکه به IP-PBX معرفی کنید.

– برد تلفنی ویپ (VoIP Telephony Card): برد با ظرفیت موردنظر را در رایانه نصب کنید و خطوط مخابراتی را به آن وصل کنید.

– پورت‌های IP-PBX: اگر IP-PBX‌ شما سخت‌افزاری است و ورودی خط شهری (FXO)می‌پذیرد، خطوط شهری را به آن وصل کنید.

۳) در مرحله آخر

باید شماره‌های داخلی که در IP-PBX تعریف شده‌اند را در تلفن‌های افراد تنظیم کنید تا امکان برقراری تماس برای آن‌ها فراهم شود.

دستگاه‌های تلفن در سیستم ویپ، می‌توانند نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری باشند. به طور خلاصه با روش‌های زیر می‌توان یک تلفن ویپ را راه‌اندازی کرد:

– استفاده از تلفن معمولی (آنالوگ):

ساده‌ترین روش استفاده از رابط ATA به عنوان Gateway برای تبدیل تلفن‌های آنالوگ به تلفن ویپ است.

این ابزار این امکان را به شما می‌دهد که از تلفن‌های آنالوگ فعلی‌تان استفاده کنید.

بدین ترتیب می‌توانید به میزان زیادی در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید.

– استفاده از IP-Phone:

تلفن شبکه یا آی‌پی‌فون همانند گوشی تلفن معمولی روی میز قرار می‌گیرد و توسط یک کابل شبکه، به شبکه متصل می‌شود.

بر اساس نیاز خود، می‌توانید از مدل‌های ساده یا پیشرفته (با امکانات بی‌سیم، منشی، تماس تصویری و …) بهره ببرید.

– استفاده از سافت‌فون (SoftPhone):

اگر می‌خواهید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید می‌توانید به جای خرید تلفن‌های IP-Phone، نرم‌افزار آن را روی کامپیوتر یا موبایل نصب نمایید.

نرم‌افزارهای زیادی برای این هدف در سیستم‌عامل‌های مختلف وجود دارند، همانند Bria ،Zoiper ،۳CX و …

تجهیزات اصلی ویپ

برقراری ارتباطات تلفنی مبتنی بر ویپ نیازمند تجهیزات ویژه در این زمینه است. در ادامه به دستگاه‌ها و ابزارهای اصلی در این فن‌آوری اشاره می‌شود.

– مرکز تلفن ویپ (IP-PBX)

سیستم اصلی برای برقراری و مدیریت تماس‌ها

– گیت‌وی (Gateway)

برای ارتباط خطوط مخابراتی به مرکز تلفن ویپ

– برد تلفنی (Telephony Card)

برای ارتباط خطوط مخابراتی به مرکز تلفن ویپ نرم‌افزاری

– دستگاه تلفن ویپ (IP-Phone)

گوشی تلفن تحت شبکه که برای دریافت یا ایجاد تماس استفاده می‌شود. انواع پیشرفته آن می‌توانند مکالمات تصویری را با کیفیت بالا (HD) برقرار کنند.

– ماژول‌های FXS و FXO

این ماژول‌ها روی بردها و گیت‌وی‌ها وجود دارند یا اضافه می‌گردند و برای اتصال خط شهری (FXO) یا گوشی تلفن آنالوگ به مرکز تلفن ویپ (FXS) استفاده می‌شوند.

– ماژول حذف اکو (Echo Canceller)

قطعه سخت‌افزاری روی برد تلفنی برای حذف انعکاس صدا

تجهیزات جانبی ویپ

– مبدل ATA

این گیت‌وی، به تلفن آنالوگ معمولی یک IP اختصاص می‌دهد و با دیجیتال کردن صدا، قابلیت استفاده در شبکه ویپ را فراهم می‌کند.

– هدست‌های ویژه گوشی‌های ویپ

برای استفاده اپراتورها در مراکز تماس (Call Center)

– ماژول توسعه گوشی تلفن

به منظور افزایش خطوط داخلی و کلیدهای عملیاتی برای مدیریت تماس‌ها در تلفن‌های IP-Phone‌ استفاده می‌شود.

– کارت تلفنی GSM

با نصب این کارت روی سرور ویپ، امکان برقراری تماس‌ در شبکه تلفن همراه فراهم می‌گردد.

اصطلاحات متداول در ویپ

– Asterisk, Elastix, FreePBX

سرورهای نرم‌افزاری متن‌باز که برای ایجاد مرکز تلفن مبتنی بر ویپ استفاده می‌شوند.

– Call Pickup

قابلیت پاسخ‌دادن به تماس در حال زنگ گوشی دیگران توسط گوشی خودتان.

– DialPlan

قوانینی متنی قابل تنظیم در مرکز تلفن ویپ است که بر اساس آن تماس‌ها و شماره‌های ورودی و خروجی تفسیر و هدایت می‌شوند.

– DID (Direct Inward Dialing)

امکان تماس مستقیم و بدون واسطه از بیرون با داخلی افراد یک سازمان

– DND (Do Not Disturb)

در صورت فعال کردن این گزینه روی گوشی تلفن، تلفن موردنظر دیگر زنگ نمی‌خورد.

– Echo

اکو، انعکاس یا برگشت صدایی است که ممکن است در مکالمات تلفنی بوجود بیاید.

– FoIP (Fax over IP)

ارسال و دریافت فکس به صورت دیجیتال در بستر شبکه

– FXO (Foreign Exchange Office)

برای اتصال خط تلفن ثابت مخابرات به مرکز تلفن ویپ نیاز هست مرکز تلفن (برد تلفنی یا گیت‌وی) پورت FXO داشته باشد.

– FXS (Foreign Exchange Station)

برای استفاده از گوشی تلفن معمولی (آنالوگ) باید آن را به پورت FXS وصل کرد. این پورت می‌تواند روی دیوار (پریز معمولی)، برد تلفنی، گیت‌وی یا مرکز تلفن باشد.

– PSTN (Public Switched Telephone Network)

شبکه عمومی مخابرات یا شبکه تلفن ثابت که از سیم‌های مسی برای انتقال صدا استفاده می‌کند.

– ISDN (Integrated Services Digital Network)

راه‌کار دیجیتال کردن شبکه PSTN برای انتقال هم‌زمان چندین صدا و داده روی یک خط

– PRI-E1/PRI-T1

دو استاندارد برای خطوط دیجیتال ISDN است که به ترتیب ظرفیت ۲۴ و ۳۰ ارتباط هم‌زمان را فراهم می‌کند.

– SIP (Session Initiated Protocol)

استانداردی است که به تجهیزات ویپ اجازه می‌دهد در یک شبکه ویپ با هم ارتباط برقرار کنند.

– SIP Server

بخش اصلی در سامانه IP-PBX است که ارتباطات مبتنی بر SIP را مدیریت می‌کند.

– SIP Trunk

یک کانال ارتباطی است برای انتقال صدا و تصویر بین دو سیستم ویپ، بر اساس استاندارد SIP.

– IAX (Inter Asterisk eXchange protocol)

پروتکل ارتباطی مخصوص استریسک که نسبت به SIP از امنیت بالاتری برخوردار است.

– IVR (Interactive Voice Response)

IVR یا تلفن‌گویا، سیستم پاسخ‌گویی تلفنی است که در آن تماس مشتری توسط کامپیوتر پاسخ داده می‌شود.

– VoIP Gateway

دستگاهی است برای تبدیل سیگنال خط تلفن ثابت به بسته‌های دیجیتال با هدف اتصال خطوط مخابرات به مرکز تلفن ویپ.

اگر سوال در نصب و پشتیبانی سرور های VOIP داشتین با من تماس بگیرید

 • محمد رضا اخباری

تروجان چیست ؟

 

 تروجان مخرب

تروجان از افسانه یونانی جنگ تروجان گرفته شده است

در این داستان یونانی ها از طریق هدیه یک اسب چوبی بزرگ به دشمنانشان تعدادی زیادی سرباز به قلعه دشمن می فرستاند

که این سربازها از داخل اسب بیرون آمده و درب قلعه را باز میکردند

تا دیگر افراد بتوانند به داخل قلعه نفوذ کنند و در نهایت منجر به فتح قلعه میشد.

این دقیقا عملی است که تروجان بر روی سیستم ها انجام میدهد.

تروجان ابتدا به قسمت های مختلف سیستم نفود کرده

و سپس راهی را برای آسیب به آنهاد پیدا میکند.

تروجان در قالب یک نرم افزار جالب که توجه کاربر را به خود جلب میکند به نظر میرسد.

اما تروجان بر خلاف ویروسها تکثیر نمیشود ولی به همان اندازه و شاید بیشتر مخرب هستند.

اما تروجان ها میتوانند این در قالب این ادعا که میتوانند

کامپیوتر شما را از شر ویروس ها نجات دهند در بیایند.

اما در واقع دریچه ای میشوند تا ویروس ها به سیستم شما نفوذ کنند.

عملکرد برخی از تروجان ها را به اتخصار برایتان توضیح میدهیم

 تروجان مخرب تروجان کنترل دسترسی :

طراحی این تروجان به گونه ای می باشد

که یک دسترسی RTA برای فراهم کردن دسترسی دیگر مهاجمان برای کنترل کامل سیستم کامپیوتر انجام می شود

مهاجمان در قالبهای بازی ها و برنامه های کم حجم و کوچک قرار میگیرند تا هیچ کاربری به آنها مشکوک نشود.

تروجان مخرب:

این تروجان برای از بین بردن و حذف فایلهای سیستم قربانی طراحی شده است

و از این رو بسیار شبیه ویروس ها هستند

اما اغلب انها با نرم افزارهای انتی ویروس قابل ردیابی نیستند.

 تروجان مخرب تروجان پروکسی :

اما میتوان خطرناکترین تروجان را تروجان پروکسی نام برد

زیرا برای تخریب برنامه های کامپیوتر قربانی به عنوان یک پروکسی سرور طراحی شده اند

و پس از ورود اجازه هر عملی را در کامپیوتر قربانی به خود می دهند

که میتواند به کلاهبرداری از کارت های اعتباری و فعالیتهای غیر قانونی

و حتی استفاده از کامپیوتر قربانی برای حمله های خطرناک به دیگر سیستم های شبکه

 تروجان مخرب تروجان های FTP:

همانطور که از اسم آن پیداست این تروجان پورتت ۲۱ را بر روی سیستم قربانی باز میکند

تا به دیگر مهاجمان اجازه اتصال به سیستم قربانی را بدهد (پورت ۲۱ برای ارسال و دریافت اطلاعات می باشد)

 تروجان مخرب

تروجان مخرب نرم افزارهای امنیتی:

 این تروجان با چند تروجان دیگر ترکیب شده است

و بدون انکه سیستم قربانی متوجه شود

انتی ویروس و یا دیوار آتش (Firewall) آن را خاموش یا از بین می برد

نتیجه گیری :

افشای اطلاعات در دنیای کامپیوتر به راحتی از طریق یک دانلود اشتباه صورت می پذیرد

حتی بدون اینکه فرد متوجه شود پس سعی کنید

با دقت بیشتری به امنیت کامپیوتر و اطلاعات شخصی خود را حفظ کنیم

منبع : ویکی پدیا

 • محمد رضا اخباری


اموزش شبکه به زبان ساده

اموزش شبکه به زبان ساده اگر بخواهیم شبکه را به زبان ساده برایتان تعریف کنیم

اتصال الکتریکی دو یا چند کامپیوتر به یکدیگر که با هم تبادل اطلاعات داشته باشند را شبکه می گویند

ارتباط بین کامپیوترها میتوان از طریق کابل و یا به صورت بی سیم برقرار شود

که ارتباط توسط کابل را به اصطلاح شبکه های کابلی و ارتباط بی سیم را شبکه های بی سیم می نامند

شبکه های کامپیوتری به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از :

شبکه های محلی یا LAN که مخفف Local Area Network می باشد .

کامپیوترهای که درون یک خانه و یا شرکت های کوچک با هم تبادل اطلاعات میکنند را Lan می گویند

و نوع بی سیم این شبکه را WLAN یا Wireless Lan می نامند

اموزش شبکه به زبان ساده

شبکه های شرکتی که با نام Corporate Network یا

شبکه های خصوصی مجازی که همان VPN که مخفف Virtual Private Network می باشد

این شبکه ها برای اتصال بین دو یا چند دفتر (شعبه های دیگر ) مختلف را از راه دور برقرار می کنند

شبکه های گسترده یا WAN که مخفف Wide Area Network می باشد،

بزرگترین Internetwork شبکه جهانی اینترنت می باشد

حال به این سوال میرسیم که چه کسانی به ایجاد شبکه نیاز دارند؟

اگر شما در شرکتی که در آن کار میکنید بیشتر از یک کامپیوتر دارید

برای سهولت در انجام کارهایتان به شبکه های محلی یا Lan نیاز دارید تا بتوانید

فایلهای مورد نیازتان را به اشتراک و با دیکر سیستم ها تبادل اطلاعات نماید

اما این تمام موارد استفاده از شبکه های کامپیوتری نیست برخی از مزایا شبکه عبارتند از :

اموزش شبکه به زبان ساده برایاشتراک گذاری فایل ها:

شبکه های کامپیوتری امکان دسترسی به فایل های یک یا چند سیستم را برای افراد (یا افرادی خاص ) فراهم می آورد.

اموزش شبکه به زبان ساده برای اشتراک گذاری ماشین های اداری (پرینتر ،چاپگر):

دیگر لازم نیست هر کاربر یک پرینتر مختص به خود داشته باشد

میتوانید با اشتراک گذاری یک پرینتر چندین کاربر از پرینتر اشتراک گذاری شده استفاده نمایند

و در هزینه های شرکت صرفه جویی و از منابع به درستی استفاده شده است.

شبکه بازی :

آیا شما از آن دسته از افرادی هستید که علاقه مند به بازی های کامپیوتری هستید

بسیار عالی با شبکه های کامپیوتری میتوانید

در منزل یا هر محل دیگری که هستید از هیجان بازیهای شبکه لذت ببرید

ارتباط و مشارکت :

شما میتوانید با کارمندان خود نه تنها مطالب به اشتراک بگذارید

بلکه میتوانید با راه اندازی پست الکترونیک (ایمیل ) و همچنین با ابزار IM که مخفف Instant Messaging میشود

با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بایگانی تمامی مطالب خود را داشته باشید.

دسترسی از راه دور :

شما میتوانید با فعال سازی از راه دور که به آن Remote Access  میگویند

شما میتوانید بدون نیاز به حضور در محل کار فایلها ، اطلاعات ، خود را به اشتراک بگذارید

و یا از آنها استفاده نمایید که به این کار دور کاری نیز گفته می شود

این دسترسی میتوان حتی بروی تبلت و یا حتی گوشی شخصی شما میتواند باشد

اما اگر بخواهیم از موارد بالا نتیجه گیری کنیم میتوان گفت شبکه چه مزایا و معایبی دارد؟
برخی از مزایای شبکه های کامپیوتری را به صورت خلاصه میتوان گفت:

کاربران مجاز میتوانند در هر کامپیوتری که به شبکه متصل است وارد شده و به فایلهای خود دسترسی یابند

با ایحاد شبکه میتوان کلیه کامپیوترها را به صورت یکجا و متمرکز مدیریت کرد

اموزش شبکه به زبان ساده

نصب نرم افزارها و حتی نصب ویندوز را میتوان از طریق شبکه انجام داد

که این کار بسیار سریعتر از نصب جداگانه بر روی هر یک از کامپیوترها می باشد

اشتراک گذاری ماشین های اداری:

از قبیل پرینتر ،پلاتر و…. که هم در زمان و هم هزینه صرفه جویی می شود

امنیت :

مدیر شبکه (ادمین) میتواند به هر یک از کاربران نام کاربری به همراه رمز عبور اختصاص دهد

که این کار باعث جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به شبکه میشود

اموزش شبکه به زبان ساده اما شبکه های کامپیوتری هم معایبی دارد که میتوان به برخی اشاره نمود:

در صورت بروز مشکل در سرور اصلی کل شبکه دچار مشکل و یا حتی قطعی می گردد.

ممکن است کاربران شبکه حجم زیادی برای ذخیره سازی اطلاعات  اشغال نمایند

که این کار باعث مشکلاتی برای شبکه ایجاد مینماید.

نگهداری شبکه خیلی سخت از نگهداری یک کامپیوتر عادی می باشد

اما شبکه های بی سیم بهتر هستند و یا شبکه های کابلی ؟

شبکه های کامپیوتری میتوان به صورت کابلی و یا بی سیم برای منزل و هم محل کار راه اندازی نمود

که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند که در ادامه هر دو را مورد بررسی قرار میدهیم

در ادامه،

شبکه های کابلی و بی سیم را از پنج منظر کلیدی سهولت نصب، قیمت تمام شده، قابلیت اطمینان، راندمان کاری و امنیت مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اموزش شبکه به زبان ساده شبکه Crossover :

اگر دو کامپیوتر داشته باشیم میتوانیم با کابل Crossover به یکدیگر متصل نمایم.

ولی اگر چند تا کامپیوتر داشته باشیم باید از دستگاههای نظیر هاب

،سویچ ، روتر نیز استفاده نماییم تا بتوانیم ارتباط بین کامپیوترها را انجام دهیم

اموزش شبکه به زبان ساده

اموزش شبکه به زبان ساده نصب شبکه کابلی (Lan ):

 • باید از هر کامپیوتر تا دستگاه مرکزی کابل شبکه (Ethernet Cable) کشیده شود

 • که برای عبور دادن کابل های شبکه از روی زمین یا داخل دیوار این کار زمان بر و حتی میتواند گفت دشوار می باشد

 • بخصوص در مواقعی که کامپیوترها در اتاقهای مختلف باشند .

 • پس از کابل کشی و نصب کابل به سخت افزار مراحل باقیمانده در پیکرندی شبکه های Lan و بی سیم تفاوتی با یکدیگر ندارند .

 • هردوی این شبکه ها با پیروی از استاندارد TCP/Ip و تنظیمات شبکه سیستم عامل دارند

هزینه نصب شبکه:

 • امروزه کابلهای شبکه ،هاب ، سویچ ها قیمت چندانی ندارند

اموزش شبکه به زبان ساده امنیت نصب شبکه:

 • کابل های شبکه ،هاب و سویچ ها بسیار قابل اطمینان تر از شبکه های بی سیم هستند

 • قطعی کابلها همواره عامل بروز اختلالات در شبکه های کابلی بوده است

اموزش شبکه به زبان ساده شبکه های بی سیم:

 ابتدا کمی در مورد استانداردهای شبکه های بی سیم صحبت میکنیم

 • ۸۰۲.۱۱ b اولین استانداردی است که بطور گسترده در شبکه های WLAN استفاده می شد.

 • ۸۰۲.۱۱ a استانداردی سریع تر اما گران قیمت تر از ۸۰۲.۱۱b  هست  ۸۰۲.۱۱a معمولاً در شبکه های نسبتا بزرگ یافت می شود.

 • استاندارد ۸۰۲.۱۱g بهترین ویژگی های ۸۰۲.۱۱a و ۸۰۲.۱۱b را گردهم می آورد

 • و از هر دو استانداردهای یاد شده قیمت بیشتری دارد

 • جدیدترین استاندارد در شبکه های بی سیم ۸۰۲.۱۱n می باشد

 • که بیشترین سرعت و بیشترین پوشش شبکه بی سیم را در حال حاضر ارائه میدهد.

 

اموزش شبکه به زبان ساده شبکه های بی سیم:

پیکربندی شبکه های بی سیم ( ( Wi-Fi به دو صورت امکان پذیر است:

 •  : Ad Hoc  در این حالت  دستگاه را قادر می سازد با یکدیگر در حالت یک به یک (Peer to Peer) ارتباط بر قرار کنند.

 • حالت زیر ساختاری یا Infrastructure دستگاه های بی سیم را قادر می سازد

 • به واسطه یک گره مرکزی با چندین دستگاه یا گره های دیگر موجود در شبکه ارتباط برقرار کنند.

در هر دو حالت فوق نیازمند تامین برق توسط اداپتور یا مبدلهای بی سیم می باشیم که در اصطلاح به انها کارت شبکه بی سیم میگویند.

شبکه های بی سیم نیازمند دستگاه مرکزی به عنوان اکسس پوینت (Access point) می باشند.

این دستگاه باید در محلی قرار بگیرد تا کلیه ی سیگنالهای شبکه بی سیم بتوانند با حداقل تداخل امواج به دستگاه های متصل به شبکه آن برسند.

لازم به ذکر است که طول موج wifi معمولا ۳۰ متر یا بیشتر است

البته اگر موانعی چون دیوارها ،درب و پنجره باعث افت قابل توجهی از سینگال می شوند

هزینه ها: لوازم و تجهیزات شبکه های بی سیم گرانتر از شبکه های محلی می باشند

امنیت: مشکلات شبکه های بی سیم مقداری بیشتر از شبکه های محلی می باشد

راندمان کاری :

شبکه های بی سیم که از استاندارد ۸۰۲.۱۱b استفاده می کنند دارای پهنای باند ۱۱Mbps می باشند،

سرعتی تقریباً برابر شبکه های اترنت کابلی قدیمی است؛

این در حالی است که شبکه های ۸۰۲.۱۱a و ۸۰۲.۱۱g از پهنای باند ۵۴Mbps را پشتیبانی می نمایند،

سرعتی تقریباً نصف سرعت اترنت پر سرعت.

اما شبکه های با استاندارد ۸۰۲.۱۱n از پهنای باندی برابر ۱۰۸Mbps بهره مند می باشند

که کمی بیشتر از اترنت پر سرعت است.

البته راندمان شبکه های Wi-Fi به مسافت حساس است،

بدین معنا که راندمان در کامپیوترهای دورتر از Access point به نسبت کاهش می یابد.

با افزایش دستگاه های سرویس گیرنده از شبکه بی سیم نیز راندمان کاری آن کاهش می یابد.

قابلیت جابجایی راحت دستگاه های متصل به شبکه بی سیم،

نقاط ضعف این نوع از شبکه های کامپیوتری را می پوشاند.

دستگاه های همراه می توانند بدون اتصال به هر گونه کابل شبکه اترنت،

در محدوده شبکه WLAN به راحتی جابجا شوند.

اموزش شبکه به زبان ساده

برای پشتیبانی و خدمات شبکه و کامپیوتر های خود با ماتماس بگیرید

 

منبع : ایتی اموز

 • محمد رضا اخباری

اصطلاحات تخصصی و کاربردی در VMware

در این آموزش از سری آموزش های VMware به بررسی

لغات و اصطلاحاتی که در VMware استفاده می شود می پردازیم.

خدمات کامپیوتر در محل

vCenter Sever:

در آموزش های قبلی به نصب این ویژگی پرداختیم

و دیدیم که چگونه vCenter Server ویژگی های اصلی VMware را به vSphere اضافه میکند.

ویژگی هایی مثل vMotion، DRS و…

vSphere Client:

برای پیکربندی ویژگی های فوق به یک نرم افزار رابط نیاز داریم تا به vCenter و ESXi وصل شویم،

ماشین مجازی نصب کنیم و آن ها را پیکربندی نماییم،

vSphere Client نقش این رابط را دارد که در آموزش های قبل به نصب نسخه تحت ویندوز و تحت مروگر پرداختیم.

ESXi:

در حقیقت یک Hypervisor است که روی هر سرور فیزیکی نصب میشود.

میتوانید ESXi را به عنوان سیستم عامل مجازی سازی در نظر بگیرید. که روی هاست های فیزیکی اجرا میشوند.

Virtual) Data Center):

یک فضای ذخیره سازی است که در vCenter میسازید تا هاست های ESX، ماشین های مجازی و… را مدیریت کنید.

در حقیقت دیتاسنتر اولین چیزی است که شما هنگام ایجاد ESXi میسازید.

که در آموزش های آتی این لغت را بهتر متوجه خواهید شد.

 

VM:

سیستم عامل مجازی است که درون ESXi نصب میشود.

Host/Guest: Host

به معنی سرور فیزیکی ESXi است و Guest ها نیز ماشین های مجازی درون آن هستند.

پشتیبانی شبکه و کامپیوتر

Datasotre:

فضای ذخیره سازی در ساختار مجازی می باشد.

برای ذخیره کردن ماشین مجازی در VMware، باید دیتا استور بسازید.

که در حقیقت باید فرمت مشخصی داشته باشد. که در اینجا VMFS یا NFS است.

یا به عبارت دیگر فرمت فضای ذخیره سازی ماشین های مجازی بدون در نظر گرفتن تکنولوژی ذخیره سازی است.

برای مثال می تواند تکنولوژی iSCSI یا RAID یا Fiber Channel باشد.

Folder:

در ماشین های مجازی، مشابه همان پوشه هایی که در ویندوز داشتید است.

علاوه بر آن، فولدر ایجاد می کنیم تا Cluster، Resource Pool و ماشین های مجازی را در پوشه های مشخص جمع کنیم.

Resource Pool:

نوعی دیگر از Container است که منابع سرور ESXi را نگهداری میکند.

برای مثال وقتی که قصد ایجاد Distributed Resource Scheduler را دارید،

تا از در دسترس بودن منابع برای ماشین های مجازی مطمئن باشید،

هنگامی که یک کلاستر DRS میسازید، به صورت اتوماتیک یک Resource Pool ایجاد می شود

تا منابعی که به این DRS Cluster تخصیص دادیم را در بر گیرد.

این منابع میتواند، RAM، CPU یا کارت شبکه باشد.

سپس از این منابع میتوانید به گونه ای استفاده کنید که QoS ایجاد شود.

Cluster: چندین نوع کلاستر وجود دارد.

مثل کلاستر DRS برای QoS یا کلاستر High Availability برای ایجاد HA برای زمانی که مثلا اگر یک هاست ESXi خراب شد،

ماشین های مجازی موجود در آن بتوانند در هاست دیگر شروع به کار کنند.

حتی میتوانید کلاستری داشته باشید که هم برای DRS و هم برای VMHA سرویس دهی کند.

Virtual networks:

از آنجایی که چند تا سرور داریم، برای اتصال بین آن ها ازVirtual Switch استفاده میکنیم، به این ارتباطات مجازی، VN میگویند.
در این آموزش از سری آموزش های VMware به بررسی لغات و اصطلاحاتی که در VMware استفاده می شود می پردازیم.

تا افرادی که تازه به آموزش VMware پرداخته اند، با این اصطلاحات آشنا شوند.

منبع : http://itamoz.ir/vmware/

 • محمد رضا اخباری

اموزش Paint ویندوز را دست کم نگیرید و با قدرت های ان اشنا شوید

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Paint ویندوز را دست کم نگیرید!

اموزش Paint ویندوز

ابتدا برای اجرا کردن برنامه Paint، از منوی Start و سپس All Programs وارد Accessories شده و Paint را انتخاب کنید.

پس از باز شدن برنامه، از منوی File، گزینه Open را انتخاب کنید.

سپس  در پنجره جدید باز شده یک عکس را برای نمونه انتخاب کرده و روی دکمه Open کلیک نمایید.
حالا عکس مورد نظر شما در برنامه باز شده است.

مهر زدن قطعه ای از عکسدر Paint قابلیت مخفی وجود دارد که با استفاده از آن میتوانید

قطعه ای از عکس را همانند مهر کردن تکرار کنید.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و مستطیلی را که ایجاد کردید جابجا کنید و رها کنید.

همواره دستتان که روی دکمه Ctrl است این عمل را ادامه دهید تا قطعه عکس انتخاب شده

همانند عمل مهر زدن تکرار گردد.

ساییدن قطعه ای از عکسبا استفاده از این قابلیت مخفی، میتوانید قطعه ای از عکس را همانند

عمل ساییدن روی کل عکس بکشانید.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Shift نگه دارید و مستطیلی را که ایجاد کردید جابجا کنید.

تا زمانی که دستتان روی دکمه Shift باشد این عمل تکرار خواهد شد.

کوچک و بزرگ کردن قطعه ای از عکسقابلیت مخفی دیگری که در Paint وجود دارد کوچک و بزرگ کردن قطعه ای

از عکس به شکلی است که دیگر اجزای عکس تغییری نکند.
برای این کار در داخل نوار ابزار برنامه، ابزار Select را انتخاب کنید (مستطیل نقطه چین).

سپس بر روی قسمتی از عکس با استفاده از موس یک مستطیل ایجاد کنید.

اکنون دست خود را روی دکمه Ctrl نگه دارید و یکی از دکمه های + و – را بزنید.

دکمه های Ctrlو+ عکس قطعه انتخابی را بزرگ و دکمه Ctrlو- قطعه انتخابی را کوچک میکند

[/av_textblock]

اموزش Paint ویندوز

 • محمد رضا اخباری

آموزش تعمیر کردن ویندوز ۱۰ با دستور command

 

یکی از برنامه های کاربردی در ویندوز ۱۰ دستور dism یا همان Deployment Image Servicing and Managment میباشد.

کاربرد اصلی برنامه DISM سرویس دهی و آماده سازی Image ویندوز است،

اما میتوان از آن برای تعمیر ویندوز ۱۰ نیز استفاده نمود.

در این مطلب قصد دارم نحوه تعمیر نمودن ویندوز ۱۰

با دستور dism را توضیح دهم پس در ادامه با تی ام ال منیجر همراه باشید.

 

جدا از دستور dism شما میتوانید از دستور sfc برای Scan فایلهای خراب شده سیستم عامل ویندوز استفاده کنید.

دستور sfc میتواند فایلهای خراب شده را تشخیص داده و آنها را با فایلهای WPR یا Windows Protected Rescue جایگزین کند.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دستور sfc به آموزش تعمیر ویندوز با CMD مراجعه کنید.

اگر به هر دلیلی دستور sfc نتوانست مشکلات ویندوز شما را برطرف سازد شما میتوانید

از دستور DISM استفاده کرده و فایلهای سیستمی ویندوز را بررسی کنید

تا در صورتی که فایلی خراب شده بود با نسخه سالم آن جایگزین شود.

دستور dism چگونه میتواند ویندوز را تعمیر کند؟
به صورت کلی سه گام برای تعمیر ویندوز با دستور dism وجود دارد:

گام اول: بررسی وضعیت سلامت (CheckHealth)

گام دوم: اسکن سلامت (ScanHealth)

گام سوم: بازیابی سلامت (RestoreHealth)

استفاده از دستور dsim به همراه پارامتر CheckHealth
همانطور که گفتم اولین گام در تعمیر ویندوز استفاده از دستور dism با پارامتر /CheckHealth میباشد.

نتیجه این دستور به شما میگوید که آیا خراب کاری تشخیص داده شده یا خیر.

پارامتر /CheckHealth فقط میتواند خرابی های موجود را تشخیص دهد اما نمیتواند آنها را تعمیر کند.

برای شروع Command Prompt را به صورت Run As Administrator اجرا کرده و دستور زیر را در آن وارد کنید:

 

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

استفاده از دستور dism به همراه دستور ScanHealth

دومین گام در تعمیر ویندوز ۱۰ استفاده از پارامتر ScanHealth میباشد،

برخلاف پارامتر Checkhealth که فقط خطاهای موجود را تشخیص میداد پارامتر ScanHealth کل ویندوز را برای پیدا کردن

خطاها بررسی میکند از اینرو حداقل ۱۰ دقیقه زمان برای بررسی کامل سیستم صرف خواهد شد.

برای اجرای دستور dism به همراه پارامتر ScanHealth باید CMD را به صورت Run As Admministrator اجرا کنید

سپس دستور زیر را در آن کپی کرده و کلید Enter را بفشارید:

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

استفاده از دستور dism به همراه دستور RestoreHealth

بعد از بررسی کامل سیستم با پارامتر های CheckHealth و ScanHealth نوبت به بازیابی سلامت ویندوز میرسد

برای این منظور میبایست از دستور dism به همراه پارامتر RestoreHealth استفاده نمود.

همانند دو دستور قبل این دستور را نیز باید در حالت Run As Administrator اجرا کنید:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

تعمیر ویندوز ۱۰

نکته: معمولا هنگامیکه از دستور dism به همراه پارامتر های ScanHealth یا RestoreHealth استفاده میکنید ممکن است فرایند بررسی روی ۲۰% یا ۴۰% گیر کند در این مواقع باید کمی صبر پیشه کنید، چراکه خللی در فرایند ScanHealth یا RestoreHealth پیش نیامده است و به طور کلی فرایند بررسی و بازیابی سلامت ویندوز زمان زیادی میبرد.

 

زمانیکه از دستور DISM به همراه پارامتر ScanHealth برای تعمیر ویندوز ۱۰ استفاده میکنید، DISM سعی میکند از طریق Windows Update فایلهای که صدمه دیده اند را تعمیر کند. اما اگر به هر دلیلی اجزای Windows Update صدمه دیده باشد، آنوقت باید برای دستور DISM یک منبع معتبر را مشخص کنید تا DISM بتواند از طریق آن منبع، فایلهای خراب شده را تعمیر کند.

مشخص کردن یک منبع معتبر برای دستور DISM

شما میتوانید برای دستور DISM یک منبع معتبر مشخص کنید تا DISM از طریق آن فایلهای سیستمی خراب شده را با فایلهای سالم جایگزین کند. برای این منظور میتوانید از پارامتر /Source بعد از پارامتر /RestoreHealth استفاده کنید.

نکته: یک منبع معتبر میتواند همان رسانه ای باشد که شما از طریق آن ویندوز خود را نصب نموده اید، اما باید در نظر داشته باشید که Version و Edition منبع باید با Version و Edition ویندوز نصب شده یکی باشد، برای مثال اگر از Windows 10 Pro با نسخه ۱۶۲۹ استفاده میکنید منبع شما هم باید Windows 10 Pro با نسخه ۱۶۲۹ باشد. اما به طور کلی فرقی نمیکند که از چه رسانه ای استفاده کنید، مثلا DVD باشد یا  یک فلش بوتیبل باشد یا اینکه یک فایل ISO باشد.

از کجا نسخه ویندوز فعلی خود را پیدا کنیم؟

منابع زیادی در اینترنت وجود دارد که یکی از بهترین آنها سایت رسمی مایکروسافت است. اما به طور کلی میتوانید این جمله را در گوگل جستجو کنید: دانلود ویندوز ۱۰ با نسخه فلان 🙂

بعد از پیدا کردن ویندوز مورد نیاز، نوبت به استفاده از دستور DISM به همراه پارامتر RestoreHealth و پارامتر Source برای مشخص کردن منبع دانلود شده میرسد. برای مثال دستور DISM به شکل زیر نوشته میشود:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:F:\Sources\install.wim

 

اگر میخواهید DISM فقط از منبعی که برای آن مشخص نموده اید فایلهای مورد نیاز را دریافت کند باید بعد از پارامتر Source: از پارامتر LimitAccess نیز استفاده کنید. برای مثال:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:F:\Sources\install.wim /LimitAccess

تعمیر ویندوز

 • محمد رضا اخباری

پایین بودن سرعت اینترنت

وا-فای در حال حاضر رایج ترین راه اتصال به اینترنت است ومهم تر از ان سرعت اینترنت

در این اتصال به سیم احتیاجی نیست و به ما این امکان را می‌دهد

در هرکجای منزل بنشینیم و با گوشی هوشمند خود به شبکه جهانی اینترنت متصل باشیم.

این روزها وای-فای به یکی از واجبات زندگی ما تبدیل شده است و در طول روز همواره از آن استفاده می‌کنیم.

اما گاهی ممکن است برای این اتصال مشکلاتی پیش آید که منجر به آزرده خاطر شدن ما شود.

از این مشکلات می‌توان به کاهش سرعت اینترنت در اثر مشکلات مودم وای-فای اشاره کرد.

در این مقاله قصد داریم ۴ دلیل کاهش سرعت وای-فای را بررسی کنیم. همراه ما باشید.

۱ – جای روتر (مودم)

دلیل پایین امدن سرعت اینترنت

بسیاری از مردم نمی‌دانند برای آن‌که اتصال بی دردسری را داشته باشند

باید جای مناسبی را برای روتر خود انتخاب کنند. حتی شاید ممکن باشد شما مجبور باشید

جای مودمتان را در طول روز تغییر داده تا بهترین حالت به دست آید.

همواره سعی کنید مودم خود را بر روی یک سطح بالا مانند میز یا کابینت قرار دهید.

۲ – دوری از لوازم اختلال زا

دلیل پایین امدن سرعت اینترنت

باید حواستان باشد در اطراف مودم شما لوازم الکتریکی اختلال زا نباشد.

از این لوازم می‌توان به مایکرو ویو، دستگاه‌های بلوتوثی و نورهای LED اشاره کرد.

این لوازم با ساطع کردن نویز به سمت مودم شما موجب ایجاد اختلال در سطح پخش سیگنال‌های

وای-فای شده و در نهایت سرعت اینترنت شما را کم خواهند کرد.

۳ – همسایگان شما

دلیل پایین امدن سرعت اینترنت

معمولاً در هر منزلی یک مودم متصل به اینترنت وجود دارد که با سیگنال‌های وای-فای اقدام به سرویس دهی می‌کند.

شما باید در نظر داشته باشید که مودمتان جایی از منزل باشد که همواره با مودم‌ همسایگانتان فاصله داشته باشد

(معمولاً همسایگان شما مودمشان را در اتاق خواب و در کنار پنجره قرار می‌دهند).

۴ – لوازم منزل 

دلیل پایین امدن سرعت اینترنت

روزگار تغییر کرده است. دیگر هر دستگاهی که می‌خرید ارتباطی با اینترنت خواهد داشت.

از این دستگاه‌ها می‌توان به تلویزیون‌های هوشمند اشاره کرد.

همواره در نظر داشته باشید که دستگاه‌های دیگر شما در هنگامی که نیازی به استفاده اینترنت ندارند به این شبکه متصل نباشند.

به عنوان مثال ممکن است تلویزیون شما در حالت به‌روزرسانی خودکار باشد و هر از گاهی بدون اجازه شما اقدام به آپپرید دستگاهتان کند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

 
 • محمد رضا اخباری